Privacyverklaring

Uw privacy

GVM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GVM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom bewaart GVM persoonsgegevens?

 • Voeren van de ledenadministratie
 • Indelen van groepen en lessen
 • Communicatie met onze leden
 • Uitnodigen voor activiteiten
 • Aanmelden als lid bij de KNGU
 • Verzorgen van verslagen in woord en beeld in/op diverse media
 • Het aanvragen van subsidie (voor de jeugd)


Om welke gegevens gaat het?
In onze ledenadministratie verweken wij:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadressen
 • Rekeningnummer en naam rekeninghouder
 • Geboortedatum
 • Lesgroep, zowel de huidige als eerder gevolgde lesgroep
 • Lidmaatschapsnummer en KNGU-nummer

Deze persoonsgegevens worden tot twee jaar nadat het lid GVM heeft verlaten bewaard. Gegevens die volgens de wet zeven jaar moeten worden bewaard, blijven zeven jaar bewaard. Het gaat hier onder andere om financiële gegevens.

Verwerking en inzage van de gegevens

 • Uw persoonsgegevens verwerken in de ledenadministratie. GVM gebruikt hiervoor Digimembers, een ledenadministratiesysteem van de KNGU.
 • Alleen de bestuursleden hebben toegang tot die systeem en dragen zorg voor de verwerking van de gegevens. De gegevens worden gebruikt voor het maken van presentielijsten, contributieinning, communicatie en informatieverstrekking.

Per les/groep worden presentielijsten aan de leiding beschikbaar gesteld waarop naam,
telefoonnummers en geboortedatum van de leden vermeld staan. Deze gegevens gebruikt GVM voor het inschrijven van leden voor wedstrijden of optredens georganiseerd door de KNGU. Hiervoor worden naam en geboortedatums doorgegeven van de deelnemende leden.

 • De KNGU draagt zorg voor de updates aan het systeem en heeft inzage in de gegevens.
 • De Rabobank draagt zorgt zorg voor het innen van de contributie. De Rabobank heeft gegevens over het rekeningnummer en naam van de rekeninghouder.
 • Voor het aanvragen van subsidie verstrekken wij geanonimiseerde gegevens aan de gemeente (alleen adres en geboortedatum).
 • Voor publicatie verstrekken wij gegevens aan o.a. Het Kontakt.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen.


Foto en video

GVM maakt foto’s van leden. Deze foto’s worden gebruikt voor publiciteit, bijvoorbeeld op facebook. Wil je niet herkenbaar gefotografeerd worden, dan gebeurt dat ook niet. Je kunt dit aangeven bij de fotograaf of leiding ter plaatse. Heb je na afloop van de opname toch bezwaar tegen gebruik van een bepaalde foto of video-opname dan kan die op jouw verzoek zo snel mogelijk worden verwijderd. Dit geldt alleen voor individuele foto’s.
GVM is niet verantwoordelijk voor foto’s en video’s die (ouders van) leden maken of plaatsen van hunzelf of andere leden.

Beveiliging en bescherming van de gegevens

Als GVM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, ongewenste toegang en bekendmaking of in handen komen van onbevoegden tegen te gaan.

Over deze privacy verklaring

Dit beleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door FVM. GVM zorgt dat leden, leiding en bestuur bekend zijn met dit reglement.
Voor leden: met het ondertekenen van het inschrijfformulier geef je aan dat je akkoord gaat met dit regelement.
Voor leiding: met het ondertekenen van de overeenkomst geef je aan dat je akkoord gaat met dit reglement.
Het reglement is te raadplegen op de website. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kunt u hiervoor terecht bij het bestuur.

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google garandeert een adequaat gegevensbeschermingsniveau op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.